Φόρτωση...

Lampe Berger

LAMPE BERGER PARIS

Μία εξαιρετική Χάρτα Ποιότητας! Μόνο ο συνδυασμός των Αρωμάτων LAMPE BERGER PARIS με τo Lampe Berger Air Pur ® System 3C εγγυάται την ποιοτική και ασφαλή διαδικασία διάχυσης του αρώματος στο σπίτι σας. Τα συστατικά που περιέχονται σε αρώματα σπίτι μας υπόκεινται σε ειδικά εσωτερικά πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα από εκείνα που απαιτούνται από ευρωπαϊκές και αμερικανικές φαρμακοποιίες και από την IFRA (Διεθνή Ένωση Αρωμάτων). Ο εσωτερικός κανονισμός της LAMPE BERGER PARIS υπαγορεύει ότι μόνο πιστοποιημένα υλικά διαχέονται, και συστηματικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εργαστήριο εγγυάται ότι κανένα ίχνος εσωτερικών ατμοσφαιρικών ρύπων ανιχνευθεί ενώ η λάμπα είναι σε χρήση όπως το βενζόλιο, το τολουόλιο, το αιθυλικό βενζόλιο, το ξυλόλιο, μαζί με στυρένιο, ναφθαλίνιο, φορμαλδεΰδη και ακεταλδεϋδη. Αγοράζουμε μόνο υψηλής ποιότητας πρώτων υλών από τους προμηθευτές μας. Για να παραχθούν τα καλύτερα αρώματα , η Lampe Berger απαιτεί από τους προμηθευτές της να δοκιμάζουν τις πρώτες ύλες τους, τις ιδιότητες των αρωμάτων, το βάθος του χαρακτήρα τους, τις αρμοδιότητές τους και την ποιότητα κατά την διάχυσης ώστε να γίνεται αντιληπτή. 

 
Δωρεαν μεταφορικα